Dojo etiquette

judo09

De discipline in een sport is zeer belangrijk, vooral als het een gevechtsport betreft.
De dojo’s (oefenzaal) van de “kyokushin kai-kan” hebben een fabelachtige discipline, waarbij er niemand is die er maar over denkt de regels niet na te leven . De ingang van de dojo is niet het naar binnen gaan, maar het is het binnentreden van de Bushido Tempel.

IMG_0175Bij het binnentreden roept ieder luid OSU, hetgeen betekent IK GROET U ALLEN.

 • Daarna loopt men naar de shihan /sensei /hanshi en groet hem op dezelfde wijze.
 • De kleedkamer is alleen maar om te verkleden, dus direct als men daar mee klaar is verlaat men deze.
 • Na het binnentreden van de dojo groet men de shinden (tempel). De shinden wordt gegroet met de handen gestrekt en aangesloten langs de zijkanten van de bovenbenen. Terwijl men vanuit het middelpunt het lichaam doorbuigt met het hoofd omlaag.
 • Daarna gaat men aan de zijkant van de dojo op bandhoogte zitten en wacht op het sein “SZEEZA”. Dan gaat iedereen op de knieën zitten, met het zitvlak op de hielen en met de vuisten in de liezen, de leerling met de hoogste graad rechts vooraan.
 • Die zorgt voor de openingsceremonie, de juiste wijze voor hem / haar is kijken of iedereen in de juiste houding zit.
 • Waarna hij MOKUSO roept, dan sluit iedereen de ogen (concentratie voor de les ) en wacht op de uitroep MOKUSO YAME (ogen weer open).
 • Daarna wordt er geroepen SHINDEN NI RE (groet aan de tempel), waarbij een ieder belooft zich zowel lichamelijk als geestelijk helemaal te geven.
 • Dit wordt gedaan door de vuisten op de grond voor je te plaatsen en iets door te buigen, zorg ervoor dat de billen aangesloten op de hielen blijven.
 • Daarna draait de shihan /sensei zich om en zit nu recht tegenover de leerlingen, waarop er geroepen wordt HANSHI NI RE (8e dan en hoger of SHIHAN NI RE (5e dan en hoger) of SENSEI NI RE (t/m de 4e dan), waarop een ieder groet met de vuisten op de grond en een duidelijk OSU laat horen.
 • Hierna blijft iedereen zitten tot de hanshi / shihan / sensei zegt wat er moet gebeuren.
 • DE HANSHI / SHIHAN /SENSEI WORDT NOOIT MET DE NAAM OF VOORNAAM AANGESPROKEN, MAAR ALTIJD MET “HANSHI, SHIHAN OF SENSEI”.
 • Zorg altijd voor een schone karate gi en draag alleen de band waar je recht op hebt.
 • Zorg voor kort geknipte nagels, sieraden tijdens de les zijn verboden.
 • Verder gelden de volgende / algemene regels:
 • Men dient 10 minuten voor de aanvang van de les aanwezig te zijn.
 • Tijdens de les verlaat je pas de zaal, nadat je toestemming hebt gekregen van de leraar of assistent.
 • Leden met besmettelijke ziektes, vooral (voet)huidziekten mogen gedurende de ziekte niet aan de lessen deelnemen. Bij verwonding, duizeligheid, enz. voor of tijdens de les moet onmiddellijk de leraar/trainer in kennis gesteld worden.
 • De leden hebben steeds een vriendschappelijke en fatsoenlijke houding tegenover elkaar.
 • De aanwijzingen van de trainer/leraar moeten respectvol worden gevolgd. Tijdens verblijf in de oefenruimte geldt het huishoudelijk reglement als bindend.
 • Noch de dojo, noch de leraren/trainers zijn aansprakelijk voor diefstal, verlies, persoonlijke of materiële schade.
 • De leraar/trainer heeft het recht leden met een wanordelijk gedrag, of bij aanhoudende ongedisciplineerdheid, deelname aan het onderricht te verbieden en voorts toegang tot de dojo te ontzeggen.
 • Voor aanschaf van karatekleding en protectiemateriaal kun je informatie vragen bij de dojo leider.
 • Na enkele maanden lidmaatschap en regelmatig bezoeken van de lessen is het mogelijk om in overleg met de leraar/trainer een examen af te leggen.
 • De leden worden verzocht regelmatig de trainingen te volgen en bij verhindering dit telefonisch of persoonlijk te melden aan de leraar of assistent.
 • De leden mogen niets van de geleerde technieken aan niet- leden overbrengen. Zij dienen er rekening mee te houden dat technieken alleen in uiterste noodsituaties mogen worden gebruikt en dat zelfverdediging alleen voor afweer van boosaardige aanvallen is toegestaan.
 • De leeftijd van de jeugd is 6 t/m 14 jaar, en senioren van 15 jaar en ouder.
 • Alle mannelijke leden zijn verplicht om tijdens Kumite (gevecht) een kruisbeschermer te dragen.
 • De statuten zijn voor alle leden ter inzage. Zij die hiervan gebruik willen maken kunnen contact opnemen met het bestuur.
 • Zodra de karateka oranje band heeft gehaald worden zij verplicht lid te worden van de IBK Internationale Budo Kai.
 • De leden dienen op de hoogte te zijn van dit reglement.

Uitleg titels

 1. Sempai: Is de hoogst aanwezige kleurband Kyu-graad in de dojo (bij een les met bv alleen groene banders is diegene met de oudste graad of de oudste in leeftijd de sempai.
  Sempai: Is letterlijk vertaald leraar, iemand met een zwarte band 1e dan (shodan) of 2e dan (nidan) met één of twee gouden strepen.
 2. Sensei: Is letterlijk vertaald meester, iemand met een zwarte band 3e dan
  (sandan) of 4e dan (yondan) met drie of vier gouden strepen.
 3. Shihan: Is letterlijk vertaald grootmeester, iemand met een zwarte band 5e dan (godan) met vijf gouden strepen, en een 6e dan (rokudan) met zes gouden strepen of een rood/witte band,en een 7e dan (sichidan) met zeven gouden strepen of een rood/witte band.
 4. Hanshi: Is letterlijk vertaald doctor of professor, iemand met een zwarte band 8e dan (hachidan) met acht gouden strepen of een rode band,en een 9e dan (kudan) met negen gouden strepen of een rode band.
 5. Kancho: Is een titel die aanduidt dat iemand de uitvinder is van een eigen stijl, meestal erkend in alle landen en de Japanse Federatie, meestal een rode band maar ook een zwarte band met tien gouden strepen (judan).
 6. Kaicho: Is een eretitel toegekend uit Japan door andere Kancho,s omdat hij de hoogst mogelijke graad ter wereld in de gevechtsport draagt, meestal een rode maar ook wel een zwarte band met tien gouden strepen.