Bestuur en dangraadhouders

Jan de Bruin                           Voorzitter en eindverantwoordelijke Budokai Tsunami
Sharon Fok-de Bruin            Secretaresse
Richard Kraaijeveld              Notulist – vice voorzitter
Jan Willem Ruis                    Examencommissie – activiteitencommissie
John v/d Wetering                Examencommissie – activiteitencommissie
Diana Leensvaart                  Penningmeester
Lionel Zee                               Public relations – activiteitencommissie
Martijn Granneman             Examencommissie – activiteitencommissie
Cees Hartog                           PR – adviseur

Dangraadhouders Budokai Tsunami

SF

Jan de Bruin                                                        Sharon Fok-de Bruin
- Kyokushin Karate                                            – Kyokushin Karate
- Jiu-Jitsu                                                             – Weerbaarheid/zelfverdediging
- Aikido
- Weerbaarheid/zelfverdediging

RK JR
Richard Kraaijeveld                                           Jan Willem Ruis
- Kyokushin Karate                                            - Kyokushin Karate
- Weerbaarheid/zelfverdediging                     - Weerbaarheid/zelfverdediging

JvdW Dl
John v/d Wetering                                            Diana Leensvaart-Forman
- Allround                                                            - Kyokushin Karate
- Boksen                                                               – Weerbaarheid/zelfverdediging
- Weerbaarheid/zelfverdediging

MG MK1
Martijn Granneman                                          Martin Klomp
- Kyokushin Karate                                           - Kyokushin Karate
- Weerbaarheid/zelfverdediging                    - Weerbaarheid/zelfverdediging

Gh AvdBGlenn Hartog                                                      Alain v/d Bergh
- Kyokushin Karate                                            – Kyokushin Karate
- Weerbaarheid/zelfverdediging                     - Weerbaarheid/zelfverdediging
- Wedstrijdtraining

dojo oudsten

1e kyu                                                                   Actief betrokken

LZ KH
Lionel Zee                                                           Kees Hartog